Covid 19 – wsparcie dla przedsiębiorców

W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i finansowym. Zespół Kancelarii pomaga we wdrożeniu i wyjaśnieniu wprowadzanych regulacji i tzw. specustaw.

Działalność Kancelarii skupia się w szczególności na reprezentowaniu przedsiębiorców, którzy mimo wprowadzonych restrykcji i zakazów zdecydowali się na otwarcie biznesu

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

  • bieżące doradztwo;
  • dochodzenie roszczeń i kar umownych spowodowanych opóźnieniami w wykonywaniu umów;
  • sporządzenie odwołań od decyzji inspekcji sanitarnych wymierzających kary pieniężne;
  • reprezentację w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania od decyzji;
  • sporządzenie pozwów przeciwko Skarbowi Państwa.