Obszary praktyki

Kancelaria zapewnia pełną obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawnicy Kancelarii z sukcesem  od wielu lat reprezentują Klientów w postępowaniach przed sądami krajowymi, zarówno powszechnymi jak i arbitrażowymi, przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Pomoc prawna obejmuje, m.in.:

 • windykację należności;
 • reprezentację w postępowaniu sądowym;
 • sporządzenie środków odwoławczych;
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzenie odszkodowań osobowych, komunikacyjnych, za szkody majątkowe czy wypadki przy pracy;
 • zadośćuczynienia za krzywdy moralne, psychiczne, itp.
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
 • udział w procesach negocjacyjnych;
 • prawo spadkowe i inne.

Zapewniamy pomoc  zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym we wszystkich rodzajach spraw karnych.

Prowadzimy m.in. postępowania związane z:

 • reprezentacją i obroną  w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacją i  obroną w postępowaniu sądowym,
 • postępowaniem odszkodowawczym za niesłuszne skazanie lub areszt tymczasowy,
 • postępowaniem mandatowym,
 • reprezentacją pokrzywdzonych w sprawach karnych w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych na każdym etapie postępowania sądowego.

Wspieramy naszych klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz w sprawach majątkowych, w szczególności podczas rozwodu i przy podziale majątku wspólnego.

Kancelaria prowadzi następujące sprawy:

 • o rozwód i separację;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • o podział majątku wspólnego;
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej.

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc osobom fizycznym w dochodzeniu środków pieniężnych zainwestowanych w ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi tzw. polisolokaty.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 • analizę dokumentacji Klienta i przygotowanie strategii procesowej;
 • reprezentację w postępowaniu przedprocesowym, a to w szczególności negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
 • kompleksową reprezentację w postępowaniu sądowym.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie stałej obsługi prawnej Klientów korporacyjnych. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta bieżąca obsługa prawna może przybrać różne formy – od pomocy prawnej udzielanej na odległość przy wykorzystaniu tzw. elektronicznych środków przekazu po świadczeniu pomocy bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 • kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych;
 • bieżące doradztwo w ramach prowadzonej działalności;
 • reprezentację w sprawach gospodarczych na wszystkich etapach postępowania sądowego;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych;
 • tworzenie podmiotów gospodarczych i ich rejestracja;
 • windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami;
 • sprawy pracownicze.