Sprawy frankowe

Adwokat Marta Chęcińska nieprzerwanie od 2014 r. prowadzi i specjalizuje się w reprezentacji kredytobiorców w sprawach związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z walutami obcymi (tzw. umowy frankowe). Od lat aktywnie działa na rzecz uświadamiania konsumentów o przysługujących im prawach, dbając o szerzenie wiedzy nt. niedozwolonych postanowień umownych.  Obecnie współpracuje z jedną z wiodących kancelarii tzw. frankowych w Polsce i prowadzi blisko siedemset postępowań sądowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wytoczenie pozwu, jak również tych, którzy zostali przez bank pozwani.

Usługi Kancelarii obejmują m.in:

  • analizę dokumentacji kredytowej i przygotowanie strategii procesowej;
  • sporządzenie pozwu (pozew tzw. kaskadowy);
  • reprezentacja kredytobiorcy na każdym etapie postępowania;
  • dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.