Zespół

Adwokat Marta Chęcińska

Jestem adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową wykonuję nieprzerwanie od 2008 r.

Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie.

Zarządzam zespołem doświadczonych prawników, świadcząc pomoc prawną w szeroko rozumianym obszarze prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym również w zakresie prawa międzynarodowego. Jesteśmy zespołem, który mając na względzie dynamikę otaczającej nas rzeczywistości, wykorzystując umiejętności analizowania nowopowstających regulacji, zmierzając do minimalizacji ryzyka, poszukuje jedynie właściwych rozwiązań, co przekłada się na osiąganie sukcesów w obszarach działalności obsługiwanych przez nas podmiotów.

Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów i w każdej sprawie znajduję optymalne rozwiązanie. Dzięki wyjątkowo elastycznemu podejściu udało mi się stworzyć wyjątkowy model współpracy, oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

E-mail: kancelaria@adwokatchecinska.pl

Tel.: +48 697 717 444